עמוד:208

4 , 5 פתרונות לשאלות נבחרות פתרון לשאלה 4 . 1 הזוג ( B , D ) מציין קשת המחברת את הצמתים B , £ ) -ו הזוג ( C , D ) מציין קשת המחברת את הצמתים . /? - ) C פתתן לשאלה 4 . 2 */ = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ) £ = {( 1 , 2 ) , ( 1 , 4 ) , ( 1 , 6 ) , ( 2 , 3 ) , ( 2 , 4 ) , ( 2 , 5 ) , ( 2 , 6 ) , ( 3 , 4 ) , ( 3 , 5 ) , ( 5 , 6 ) , ( 5 , 7 ) , ( 6 , 7 )} פתרון לשאלה 4 . 3 פתרון לשאלה 4 . 5 ההגדרות שקולות . פתרון לשאלה 4 * 8 רשת הכבישים ללא משקלות הקשתות מייצגת את הערים שקיים ביניהן כביש מחבר , אך ללא המרחק ביניהן . כל קשת מייצגת כביש המחבר בין שתי ערים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר