עמוד:202

לבצע את המטלה , ובכל יחידת הזמן היא תדפיס את תת-המטלה / ות שצריכות להתבצע . שאלה 4 . 31 עבור הגרף G נגדיר קבוצה A המכילה N קדקודים מתוך G כ"תת-גרף מלא" מגודל א , אם לכל זוג קדקודים ax הנמצאים בקבוצה , A יש בגרף G צלע im דוגמה : נתון הגרף ? . G כל קבוצה מבין הקבוצות : { 3 , 4 , 5 } , { 2 , 3 , 4 } , { 1 , 2 , 3 } מהווה "תת-גרף מלא" מגודל 3 של , G אך לא קיים '' G-J תת-גרף מלא" מגודל . 4 א . נתון הגרף 0 שלהלן : מהו "תת-הגרף המלא" הגדול ביותר ב-סל ב . כתבו אלגוריתם המקבל כקלט את הגרף G וקבוצת קדקודים , A ובודק אם A הוא "תת גרף מלא" של . G הניחו שהגרף G מיוצג על-ידי מטריצת שבנויות , M המקיימת M ( i , j ) = 1 אם קיימת קשת בין ו DN M ( i , j ) = 0-1 vex לא , 1 וכן שקבוצת הקדקודים A מיוצגת על-ידי מערך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר