עמוד:198

0 ( n ) chibur 0 ( n 2 ) Hazev וביחד סיבוביות זמן הריצה היא מסדר גודל ו כלומר , סיבוביות זמן הריצה היא מסדר גודל 0 ( n ) שאלות לסיכום סעיף 4 . 4 שאלה 4 . 27 נתון הגרף הזה : מצאו עבורו : א . מטריצת סמיכות . ב . מטריצת מסלולים תוך שימוש בחזקות של מטריצת הסמיכות . שאלה 4 . 28 ? בשיטה חדשה לחישוב מטריצת המסלולים משתמשים בהגדרה שלהלן ^[ ' * ] [/] הוא בעל ערך ( TRUE ) אם ורק אם קיים מסלול מהקדקוד ז לקדקוד j שאינו עובר דרך קדקוד כלשהו שמספרו גבוה . ^ -מ גם [/][/] א . אם עבור J . / -ו מסוימים P ^[/][/] הוא בעל ערך , TRUE האם /* + 1 בעל ^ ערך ? TRUE נמקו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר