עמוד:195

מסקנה : אם ברצוננו לדעת אם קיים מסלול כלשהו בין קדקודים כלשהם בגרף , עלינו למצוא את , > 4- " כאשר : A ^ n = A + A + ... + A n בהמשך לגרף האחרון : ראינו כי ו אם ברצוננו לדעת אם קיים מסלול מקדקוד כלשהו לכל קדקוד אחר בגרף , נמצא את ! כעת , נכתוב פונקציה בשפת , C אשר מקבלת כפרמטר את מטריצת הסמיכות A ומחשבת את מטריצת המסלולים . ( A- ) תחילה , יש לכתוב שגרה בשם kef el אשר מקבלת שתי מטריצות a , b והמחשבת את המכפלה הבוליאנית שלהן לתוך מטריצה x אחדי כן , יש לכתוב שגרה בשם , chibur אשר מקבלת שתי מטריצות a , b והמחשבת את החיבור הבוליאני שלהן לתוך מטריצה x אחרי כן , יש לכתוב שגרה בשם , Hazev המציבה במטריצה b את המטריצה . a השגרה מקבלת כפרמטר את a ומחזירה את המטריצה . b עתה , נסביר כיצד נוכל למצוא את המטריצה , P אשר תכיל את . ^ " נתונה מטריצת הסמיכות . A

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר