עמוד:182

לאור זאת , כל צומת ברשימת סמיכות מכיל שני שדות ו . info-1 next אס P מצביע לצומת ( ברשימת סמיכות ) המייצג את הקשת , < x , y > אזי next ( P ) ( או בכתיב של שפת ( P - > next C מצביע לצומת המייצג את הקשת הבאה היוצאת מקדקוד x בגרף ( אם ישנה כזו info CPj-7 , ( ( או בכתיב של שפת { P - » info C מכיל את . y mishkal ( P ) ( או בכתיב של שפת ( P- > mishkal C מכיל את המשקל שעל הקשת > ץ , . < x לאור האמור לעיל , נוכל להגדיר את הגרף בעל 20 הצמתים כדלהלן : בשפת : c # define n 20 typedef struct kodkod { int info ; int mishkal ; struct node * next ; } list _ node , * list _ ptr ; list _ ptr G [ n ] ; בשפת פסקל 5 CONST n = 20 ; TYPE NODE _ PTR * NODE ; Kodkod = RECORD info , mishkal : INTEGER ; node NODE _ PTR END ; List _ ptr = ARRAY [ 1 .. n ] Kodkod ; VAR G : List _ ptr ; כיצד ייראה הקלט לבניית הגרף באמצעות מבנה מקושר ? כידוע , גם בשיטה הזאת מספר הצמתים בגרף ידוע מראש ( נניח . (« הקלט חייב לכלול אך ורק קשתות ואת המשקלות המיוחסים להן בגרף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר