עמוד:175

כיצד ייראה הקלט לבניית הגרף ? בשיטה הזאת מספר הצמתים בגרף ידוע מראש ( נניח \ n הקלט חייב לכלול אך ורק קשתות שבגרף . כל קשת תיוצג בקלט על-ידי זוג סדור . דוגמה . ? נתון הגרף שלהלן מבנה הקלט הוא ( 0 , 2 ) ( 0 , 3 ) ( 2 . 1 ) ( 3 . 1 ) ( -1 . -1 ) קודם מקצים מטריצה ריבועית של אפסים מסדר . 4 x 4 עם קריאת הקלט , בכל פעם שנקרא בקלט זוג מספרים < a , b > מוכנס הערך ( TRUE ) 1 באיבר המתאים במטריצה ( בשורה a ובעמודה b של המטריצה . ( ( -1 , 1 ) משמש כזקיף לסיום קלט . בתום קריאת הקלט , המטריצה המייצגת את הגרף היא י

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר