עמוד:158

באיור 4 . 7 קיים מסלול באורך 3 מקדקוד A לקדקוד . D מאחר שישנה בגרף סדרה של 4 קדקודים , , A , B , C D כאשר ישנה קשת מהקדקוד A לקדקוד B ישנה קשת מהקדקוד B לקדקוד C ישנה קשת מהקדקוד C לקדקוד . D תיאור המסלול : כאמור , אורך המסלול הוא , 3 כמספר הקשתות שעוברים דרכן בכדי להגיע מהקדקוד A לקדקוד . B קדקוד נגיש - ( accessible ) הקדקוד b ייקרא קדקוד נגיש , אם קיים מ 0 לול באורך כלשהו בגרף מהקדקוד a לקדקוד . b באיור , 4 . 7 לדוגמה , הקדקוד D נגיש מהקדקוד , מאחר שיש מסלול באורך 3 מהקדקוד A ^ לקדקוד . D מעגל - ( cycle ) מסלול בגרף מקדקוד כלשהו לעצמו . איור 4 . 8 תיאור המסלול איור 4 . 7 דוגמה למסלול בגרף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר