עמוד:154

איור 4 . 3 גרף שבו קבוצת הקשתות ריקה שימו לב , בכל הגרפים שהצגנו עד כה הזוגות אינם זוגות סדורים , ( ordered paires ) כלומר אין חשיבות לסדר הצמתים המייצגים את הגרף . למשל , באיור 4 . 2 שלעיל במקום הזוג ( A , B ) יכולים לציין . ( B , A ) נתבונן בקשת שלהלן : הקשת הזאת יוצאת מהקדקוד A ונכנסת לקדקוד , B ותצוין על-ידי זוג סדור . < A , B > באופן כללי , הקדקוד הראשון בזוג הקדקודים הסדור מציין את מקור הקשת ( מאיזה קדקוד יוצאת הקשת , ( והקדקוד השני בזוג הקדקודים הסדור מציין את היעד של הקשת ( לאיזה קדקוד נכנסת הקשת . ( קשת המתוארת באמצעות זוג סדור היא קשת מכוונת . קשת מכוונת היא קשת שהזרימה בה אפשרית רק בכיוון אחד . שימו לב להבדל בסימון : קשת לא מכוונת תסומן בסוגריים עגולים () קשת מכוונת תסומן בסוגריים משולשים <> גרף מכוון - ( directed graph ) גרף שבו כל הקשתות מכוונות . האיור שלהלן מתאר גרף מכוון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר