עמוד:151

4 , 2 מונחים לדיון בבעיות זרימה ברשתות רשימת מונחים ארוכה למדי נוצרה לצורך תיאור הסוגים השונים של רשתות ומרכיביהן . אף-על-פי שניסינו להימנע מריבוי מונחים בפתיחה , אנו נאלצים להציג אי אלו מונחים שיהיו בשימוש בהמשך הפרק . אנו מציעים לכם לקרוא את הסעיף הזה פעם אחת כדי להבין את ההגדרות , ולחזור לסעיף הזה בכל פעם שתתקלו במושג חדש . אף-על-פי שמבחינה פיסית הרשתות עשויות להיות שונות זו מזו , יש להן תכונות משותפות רבות . נגדיר להלן שני מושגים חשובים , המשותפים לכל הרשתות י בעיה אופיינית נוספת , הניתנת לתיאור באמצעות זרימה ברשתות , היא בעיית המסלול הקצר ביותר ( שנדון בה בהרחבה בפרק . ( 5 למשל , לפנינו רשת הכבישים העירונית שלהלן ו הרשת הזאת מספקת מידע על מיקומן של ערים שונות ועל המרחקים בין זוגות ערים . יש למצוא את הדרך הקצרה ביותר מעיר אחת לאחרת ( מבחינת סך הכול הקילומטרים . ( איור 4 . 1 רשת כבישים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר