עמוד:139

האיטרציה הראשונה הם x , \ 1 ו- ? x נבחר את המשתנה בעל הערך השלילי הגדול 24 2 l 14 ביותר של ( c - u - v ?) כמשתנה הנכנס לבסיס , שהוא במקרה שלנו . x 2 / t ^ מציאת המשתנה היוצא מהבסיס הגדלת המשתנה הנכנס מאפס גורמת תגובת שרשרת של שינויים מקזזים במשתנים הבסיסיים ( הקצאות ) האחרים , כדי להמשיך ולקיים את אילוצי ההיצע והביקוש . המשתנה הבסיסי הראשון שמתאפס הוא המשתנה היוצא מהבסיס . המשתנה הנכנס לבסיס , ג , יוצר תגובת שרשרת בטבלת התובלה ההתחלתית של 21 האיטרציה הראשונה . איטרציה זו פשוטה למדי ומסוכמת בטבלה שלהלן ? . טבלת הסימפלקס , המראה את תגובת השרשרת שנגרמת בעקבות הגדלת המשתנה הנכנס לבסיס ? . x 2 i נקבע כי & = 1 י שינוי זה יסומן ® -ב בתא המתאים . ( 2 , 1 ) עתה , כדי לשמור על אילוץ ההיצע של מקור 2 שנותר , 150 - נאזן את השינוי הזה על-ידי הפחתת 1 ממשתנה הבסיס . x השינוי הזה יסומן ב- 0 בתא . ( 2 , 2 ) 22

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר