עמוד:136

פתרון לשאלה 3 . 17 א . מספר המשתנים בפתרון בסיסי הוא . 3 1 ) 1 + 11- ] = 2 + 2- \ = 3 ב . הפתרונות הבסיסיים האפשריים הם *! , = 120 , * = 80 , * = 100 : או = 100 , * = 80 ן *! , = 200 , * 2 ג . הפתרון האופטימלי במקרה זה יינתן על-ידי המשתנים הבסיסיים שלהלן ן = 120 , *| 2 = 80 , * = 100 'S ערך פתקציית המטרה האופטימלי שיתקבל יהיה : 5 * 120 + 2 * 80 + 2 * 100 = 960 פתרון לשאלה 3 . 18 גם במקרה של שינוי מחירים , בשורה , כמו בעמודה , הפתרון האופטימלי נשאר זהה ן jc = 120 , * = 80 , * = 100 השינוי הוא בערך פונקציית המטרה בלבד 1 5 * 120 + 2 * 80 + 4 * 100 = 1 , 160 הערך גדל , 200-ב כיוון שעלות ההובלה לכל יחידת מוצר שיוצאת מן המפעל ( סה"כ 200 יחידות ) גדלה . 2-ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר