עמוד:135

ההקצאה הראשונה תהיה . x { = 220 הקצאה זו שווה לביקוש בעמודה 1 ( ולכן ניתן לסמן קו על הביקוש בעמודה . ( 1 באיטרציה הראשונה הזאת נשאר היצע של 10 בשורה כך שהבחירה הבאה של משתנה בסיסי היא : . < y מאחר שההיצע שבשורה 1 אינו גדול מהביקוש 10 שבעמודה , 2 כל ההיצע מוקצה כעת , כלומר srtc = 10 והשורה הזו מתבטלת כעת ואין מקצים ממנה עוד . הבחירה הבאה היא אפוא . irrr מאחר שהביקוש הנותר בעמודה , 2 שהוא , 0 קטן מההיצע 80 שבשורה , 2 אזי ההקצאה היא , x = 0 ומסמנים קו על הביקוש בעמודה . 2 נמשיך בדרך זו ונקבל לבסוף פתרון שלם , שהוא בסיסי אפשרי והתחלתי , כפי שמתואר בטבלה שלהלן בדוגמה זו ראינו כי בשיטת הפינה הצפונית-מערבית קיים מצב של תיקו שלעתים מצביע על משתנה מנוון ( משתנה בסיסי שערכו אפס . ( לסיכום , כאשר אנו מצויים בפינה צפונית-מערבית כלשהי , ייתכן מצב שבו בלולאה מסוימת ההיצע שווה לביקוש ( או שהביקוש הוא אפס . ( זהו מצב של תיקו . במקרה זה נרשום כהקצאה את הערך המשותף , אולם נעביר קו אחד בלבד לאורך השורה או העמודה לפי רצוננו , שאם לא כן הבסיס יכיל פחות m + n - 1-מ משתנים . עתה נמשיך את התהליך באופן רגיל , והמשתנה הבסיסי הבא יהיה שווה , 0 כלומר הוא משתנה בסיסי מנוון . פתרון לשאלה 3 . 16 הסיבוביות היא : 0 ( 171 + 11 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר