עמוד:120

אם נפתור את המשוואות , נקבל : vj = 2 v = 5 3 M 2 = 1 v 2 = 4 לאחר שנקבל את כל ערכי etO i « ? , נרשום אותם במקומם בטבלה , ובנוסף נחשב את ערכי ( c tj - u - V j ) עבור כל משתנה x שאינו בסיסי ו c -u -v = 4-0 4 = 0 c 23 u 2 --v = 2- \ -5 = -4 וכך נקבל את טבלה , 3 . 16 שהיא טבלת הסימפלקס לתובלה ההתחלתית ( השלמה ) עבור הפתרון ההתחלתי החדש כיוון ש- , c - « - v = 4 < 0 הרי שהפתרון הבסיסי הנוכחי אינו אופטימלי . יש אפוא למצוא פתרון טוב יותר . טבלה 3 . 16 טבלת סימפלקס ( שלמה ) עבור הפתרון הבסיסי החדש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר