עמוד:119

ניתן להבחין כי הפתרון הזה פחות טוב מהקודם כיוון שערך פונקציית המטרה z גבוה יותר . כלומר לפי הפתרון הזה עלות התובלה גבוהה מעלות התובלה שקיבלנו בפתרון הקודם . נתבונן אם כן במשוואות המתאימות למשתנים הבסיסיים בפתרון שבטבלה . 3 . 15 המשוואות המתאימות למשתנים הבסיסיים בפתרון ההתחלתי החדש ו עבור = ,:, = 2 ? . ,, ך U [ 1 עבור u \ + 13 = c 3 = 5 - . x עבור V = C = 3 ? ? x \ " 2 + 1 1 2 עבור « 2 + > 2 - c 2 = 5 ? x ניתן לבחור « , = 0 כיוון של- « , ול- « מספר הקצאות זהה . טבלה 3 . 15 טבלת סימפלקס חלקית עבור פתרון בסיסי אחר ( לא אופטימלי )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר