עמוד:118

לאחר שנקבל את כל ערכי c ו-ף , נרשום אותם במקומם בטבלה , ובנוסף , נחשב ונמלא את ערכי (• ( c j - u - v עבור כל משתנה י : ( שאינו בסיסי ( כלומר , עבור כל תא שאין לו הקצאה מוקפת בעיגול ) 2 = 4 + 1-5 = 0 C ~" 1 1 T - -V = 5 + 1-2 = 4 ונקבל את טבלה 3 . 14 שהיא טבלת הסימפלקס עבור האיטרציה הראשונה ( לפתרון ההתחלי שמצאנו בשיטת הפינה הצפונית-מערבית . ( כעת , אנו יכולים ליישם את מבחן האופטימליות על-ידי בדיקת ערכי { c - u - v ) ^ הנתונים בטבלה . 3 . 14 הואיל ושני ערכים אלה הם אי-שליליים , הרי שהפתרון הבסיסי האפשרי הנוכחי הוא אופטימלי . בדרך-כלל , לא נגיע אל הפתרון האופטימלי כבר בצעד הראשון , ולכן בכדי להכיר את האלגוריתם השלם לפתרון בעיות תובלה , נבחן את מבחן האופטמליות עבור פתרון בסיסי התחלתי אחר שאינו אופטימלי . באופן הזה נראה כיצד האלגוריתם לפתרון בעיות תובלה מביא אותנו אל הפתרון האופטימלי . תיאורו של הפתרון הבסיסי האחר מופיע בטבלה : 3 . 15 טבלה 3 . 14 טבלת סימפלקס לאיטרציה הראשונה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר