עמוד:98

3 , 2 הצגת בעיית התובלה כבעיית תכנון ליניארי 3 . 2 . 1 מודל מתמטי לבעיית התובלה בסעיף הזה נציג מודל מתמטי לבעיית התובלה . בעיה זו דומה לכל בעיית תכנון ליניארי . לצורך הצגת המודל נשתמש בסימונים האלה : m מספר המקורות - n מספר היעדים s ההיצע במקור (/ = 1 , 2 , ..., 111 ) / / - d ? הביקוש ביעד (/ = 1 , 2 ,..., n ) j c - עלות העברת יחידה אחת ממקור ; ליעד j ik X y הקצאה , מספר היחידות המובלות ממקור / ליעד j נתבונן שוב בטבלה 3 . 1 שמכילה את נתוני בעיית התובלה של חברת "גלידות , "אביב ונוסיף לה את סימני המודל המתמטי טבלה 3 . 3 מודל התכנון הליניארי המתאים לבעיית חברת "גלידות אביב" נציג כעת במשוואות את מודל התכנון הליניארי המתאים לבעיית חברת '' גלידות אביב'

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר