עמוד:87

סוג 6 -פתרון לא חסום . פתרון לשאלה 2 . 5 הפתרון האופטימלי Z = 1 , 900 , 000 מתקבל בקדקוד , ( X , = 60 . 000 , X = 80 , 000 ) פתרון לשאלה 2 . 6 הערך המקסימלי Z = $ 3200 מתקבל על הצלע בין הקדקודים ן = 5- A ' 11 = 5- , A (^ 1 = 8 * = 0 ) -ו ' 3 3 פתרון לשאלה 2 . 7 . 1 המינימום הוא . 4 . 8 איור 2 . 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר