עמוד:54

בדוגמה זו תחום הפתרונות האפשריים המתקבל מהאילוצים על משתני ההחלטה אינו תחום חסום , משום שכל הנקודות בכיוון החץ המופיע באיור מקיימות את האילוצים . תחום זה נמשך לאינסוף ( כפוף לאילוצים על משתני ההחלטה X - X < 1 . { X > 0-ו תחום פתרונות אפשריים כזה נקרא תחום לא חסום , ולכאורה לפנינו משימה בלתי אפשרית - איתור פתרון אופטימלי בתחום אשר אינו חסום מכל צדדיו . נמשיך לשלב הבא בפתרון הגרפי של הבעיה , מציאת הפתרון האופטימלי , ונראה אם ניתן להתמודד עם משימה זו ובאילו תנאים . שלב שני - מציאת הפתרון האופטימלי במקרה של תחום לא חסום , אין טעם לבדוק את הקדקודים כיוון שייתכן כי הפתרון ימצא באינסוף ( בחלק הפתוח של התחום ) ולא בקדקודים . לפיכך , נשתמש בשיטת היטלי הגבהים נשרטט את היטלי הגבהים של פונקציית המטרה נבחר את הגובה . 0 עבור הגובה : z = 0 0 = x + 5 X X כלומר : x = 5 x }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר