עמוד:34

פתרון לשאלה 1 . 3 התיאור הגרפי של פונקציה לא-ליניארית בעלת משתנה יחיד הוא קו עקום . פתרון לשאלה 1 A הפונקציות א' ו-ב' אינן ליניאריות ואילו הפונקציות ג' ו-ד' הן ליניאריות . פתרון לשאלה 1 . 5 במקרה זה הפתרון האופטימלי מתקבל כאשר משתנה ההחלטה A } הולך לאינסוף החיובי . פתרון כזה אינו מקובל כפתרון לבעיות החלטה מציאותיות . פתרון לשאלה 1 . 6 לאחר ארגון המשוואה נקבל . 2 * A } < - 2 אם נציב סימן שוויון נקבל את הקו הישר המתואר באיור הבא נציב את הנקודה ( 0 , 0 ) ונקבל 0 < 2 שהוא ביטוי שקר , כלומר , תחום הפתרונות האפשריים הוא התחום הנמצא מתחת לקו הישר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר