עמוד:33

1 . 7 פתרונות לשאלות נבחרות פתרון לשאלה 1 . 1 א . השינוי באילוצים יהיה : ב . השינוי באילוצים יהיה ו < 200 , 000 ' ג ( 4 ) 200 * , + 300 2 ( 5 ) 800 ^ + 500 ^ < 560 , 000 2 פתרון לשאלה 1 . 2 חישוב ערך פונקציית המטרה עבור הנקודות ו X = 420 X = 320-ו Z = 2 X , + 4 X = 2 * 420 + 4 * 320 = 2120 X = 0- > Xj = 700 Z = 2 X , + 4 X = 2 * 700 + 4 * 0 = 1400 X = 3 ( XM X j = 300 2 Z = 2 X { + 4 X = 2 * 300 + 4 * 300 = 1800 לקראת הטיסה הבאה אפשריים ארבעה סוגי מטענים , שנתוניהם מפורטים בטבלה הבאה י אפשר להעביר כל חלק רצוי מכל אחד מהמטענים . המטרה היא לקבוע איזה חלק להעביר מכל אחד מהמטענים ובאיזה תא אחסון למקמו , כך שהרווח הכולל מהטיסה יהיה מקסימלי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר