עמוד:16

3 . X j > 0 4 . X > 0 2 ארבע המשוואות מייצגות את האילוצים על משתני ההחלטה . הן יוצרות ארבעה קווים ישרים , שכל אחד מהם מחלק את המישור לשני חלקים . חלק אחד הוא תחום הפתרונות האפשריים , והחלק השני הוא תחום הפתרונות שאינם מקיימים את האילוץ . איור 1 . 6 מתאר את התחום האפשרי של שני האילוצים הראשונים ( גרפים א-ב ) ואת החיתוך בין שני האילוצים הראשונים ושני אילוצי האי-שליליות ( גרף ג . ( קיבלנו תחום סגור ( החלק הצבוע בחלק ג של האיור . ( התחום הסגור מכיל בתוכו את כל הנקודות שמציינות פתרונות אפשריים לבעיית ההחלטה . מתוך תחום זה יש לבחור את הנקודה בעלת הערך האופטימלי על-פי פונקציית המטרה הנתונה בבעיה . הפתרון של בעיית תכנון ליניארי מתחלק אם-כן לשני שלבים ו . 1 הגדרת התחום האפשרי ( קבוצת כל הפתרונות האפשריים ) ; . 2 בחירת פתרון אופטימלי ( בחירת הפתרון האפשרי הטוב ביותר . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר