עמוד:348

מדידת 239 _ ממוצעת 132 , 73 צנטריפטלית ( רדיאלית ) 306 קבועה 46 רגעית 132 , 74 , 73 רכיב צנטריפטלי 320 רכיב משיקי 320 תדירות 309 יחידת 309 _ תנאי שני לשיווי משקל של גוף קשיח 339 תנועה ומנוחה 77 מש 1 ואת 256 , 255 , 227 _ יחסית 77 מחזורית 309 , 308 מעגלית 304 קצובה 305 , 304 , 131 , 22 שוות מהירות 25 שוות מהירות למקוטעין 33 שוות תאוצה 46 תנאי התחלה 253 רגישות ל _ 259 תפיסה מוטעית המושג "מהירות " 42 המושג "תאוצה " 47 נפילה חופשית 65 חוק 1 של ניוטון 154 החלצות ממסלול עקום 154 כיוון כוח ביחס לכיוון תנועה 217

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר