עמוד:336

n 90 j ב : מומנטים ומצבי התמדה ו . אי 9 יון של סוגי גופים לסוגים שונים של גופים ניתנים לעתים כינויים שונים , אשר טומנים בחובם הנחות מפשטות אודות הגופים . חוקי ניוטון מנוסחים לגופים נקודתיים . במציאות אין גוף שהוא ממש נקודה גאומטרית . גוף הקרוב ביותר לגוף נקודתי מכונה חלקיק . כאשר משתמשים במונח "חלקיק " מתכוונים לכך שכל הכוחות הפועלים עליו נחתכים בנקודה אחת . חלקיק הוא גוף שאינו מסתובב . מערכת רב-חלקיקית היא מערכת המורכבת מכמה חלקיקים . מערכת רב-חלקיקית יכולה לכלול רק שני חלקיקים , אז היא מכונה מערכת דו-חלקיקית , כמה עשרות חלקיקים , או מספר עצום של חלקיקים , כגון הספר שלפניך . גוף כזה , הכולל מספר עצום של חלקיקים יכול להיות גוף קשיח או גוף שאינו קשיח ( לדוגמה גוף האדם . ( גוף קשיח הוא גוף מוצק בעל צורה וגודל מוגדרים , כלומר המרחק בין כל שתי נקודות שלו הוא קבוע . אין משמעה של הגדרה זו שלא יכולים להגרם לגוף כל עיוותים תחת לחץ או מתיחה . הכוחות האוחזים את חלקיקי הגוף יחדיו ( כוחות בין אטומים וכוחות בין מולקולות ) הם סופיים , ועיוותים בצורת הגוף נגרמים כתוצאה מהפעלת כוחות חיצונים . הכוחות שגופים אלה מפעילים כתוצאה מכך שהגופים מתעווים עשויים להיות אלסטיים ( כוחות משמרים ) או איאלסטיים כולל פלסטיים . הכוחות הפועלים על גוף קשיח יכולים שלא להיחתך בנקודה אחת . מכאן שגוף קשיח יכול להסתובב . תנועה של גוף קשיח יכולה להיות : א . תנועה שבה כל נקודות הגוף נעות באותה מהירות ובאותה תאוצה . מכנים תנועה כזו בשם העתקה מקבילה - translation ) טתסלציה . ( לדוגמה : כדור המשוחרר ממנוחה ונופל באוויר מבלי להסתובב . כדי לאפיין את תנועתו של גוף קשיח הנע בהעתקה מקבילה מספיק לבדוק את תנועתה של נקודה אחת של הגוף , כלומר אפשר להתייחס לגוף קשיח שאינו מסתובב כאל חלקיק . ב . תנועה שבה הגוף מסתובב . מכנים תנועה כזו בשם תנועה סיבובית - rotation ) רוטציה . ( לדוגמה : התוף של מכונת הכביסה . ג . תנועה המורכבת משתי התנועות א ו- ב לעיל גם יחד , כלומר העתקה מקבילה יחד עם תנועה סיבובית . לדוגמה : תנועת גלגל של מכונית נוסעת . נעיר כי כאשר תנועתו של גוף היא רק סבובית , יש לפחות נקודה אחת שנשארת כל הזמן במנוחה , דבר שלא קורה בתנועת העתקה מקבילה ( א לעיל ) ולא בתנועה המורכבת מהעתקה מקבילה ומתניעה סיבובית ( ג לעיל . (

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר