עמוד:334

. 42 א . ( 1 ) a > 0 0 < t < 8 s a = 0 t = 8 s a < 08 s < t < 11 s a = 0 t = lls a > 0 lls < t < 16 s a = 0 16 s < t < 20 . 5 s a < 0 20 . 5 s < t < 24 s t = 5 s ( 2 ) ( 3 ) רמז : השחה "שטחים " מתאימים . ג . בת 240 . 43 א . ( 1 ) תאוצת המכונית היא משיקית בלבד בקטעים : , EF-1 CD , AB כי ,... ורדיאלית בלבד בקטע , DE כי ... ( 2 ) לתאוצת המכונית יש גם רכיב משיקי וגם רכיב רדיאלי בקטע , BC כי ... ו 500 . ; מטר . ד . שיפוע הגרף ברגע mr \ t = 25 s בערך . 0 . 8 m / s 2 המשמעות הפיזיקלית : הערך הרגעי של הרכיב המשיקי של התאוצה ברגע . t = 25 s . 44 הבוץ יתנתק תחילה מהגלגלים הקטנים , כי ... : 40 cm . 47 תנועה לעבר שפ ת השולחן . : 25 cm מנוחה ביחס לשולחן . : 15 cm מנוחה ביחס לשולחן . : 8 cm תנועה לעבר מרכז השולחן . . 48 אניה B נפגעת ראשונה . הנחיה : על פי התרשים , הפגז שפוגע באניה A עולה לגובה רב יותר ...

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר