עמוד:333

תשובות 2 2 m / s . N . 1 ב . 2 . 4 m / s 40 m . A 4 s . N . 2 160 m / s . n 1250 m . N . 3 38 . 7 ° ; v # . 4 א . 12 . 81 m / s - . v בזווית 51 . 3 ° 1 21 . 54 m / s : v בזווית -68 . 2 ° 2 ב . 10 m / s כלפי מטה . 0 . 25 . 5 . 6 לכיוון התפוח , כי ... 7 . א . אנכית מטה ב . פרבולה ( זריקה אופקית ) . 8 אפשרות . ( 4 ) 9 . אפשרות . ( 3 ) . 10 כן , כי ... 1 . 2 km . N . 11 ב . 16 s 10 m / s . N 12 " 0 , x 17 . 32 m / s ; v 0 y ב . 34 . 64 m 2 5 m 2 . 25 s . N 13 ב . 25 . 3 m = 4 . 5 s J ד . 120 . 6 m ה . מקומות הכדור ומהירויות : ! 34 m / s . N . 14 ב . 34 m / s 350 m / s . N . 15 ב . 1515 m A 377 . 5 m / s . -36 . 6 ° ; v # 31 . 4 ° . 16 58 . 6 ° IN 7 m . N . 18 ls . N . 19 ב . 5 . 22 m / s ( 4 ) 1 . 5 m / s ( 3 ) = 4 N ; 8 m / s ( 1 ) . A . 20 3 . 14 s ( 2 ) ; כ- 0 . 32 מחזורים לשנייה . 2 rad / s ( 3 ) m / s . N . 21 10 = 2 . 7 ב . = 3600 ג . 27 . 3 יממות . 22 ב . = l . lm ( 2 ) l . 5 m ( 1 ) . 23 א . כוח כבידה ; ב . כוח חשמלי ו ג . כוח נורמלי . . 24 ג . כוח כובד : [ 0 . 05 N כוח נורמלי : 0 . 05 N כוח חיכוך 0 . 0197 N ד . = 0 . 394 ה . לראשון תאוצה כפולה . . 25 ב . i ^ sin ^ F = 0 ( 2 ) 2 2 Q mv " cose = 1 1 ^ . 26 א . 1 . 15 m / s 5 . 8 rad / s ; v CO . 27 א . ( 1 ) לשתי הנקודות אותה מהירות זוויתית . ( 2 ) ל ^ מהירות ( קווית ) כפולה מזו של . B 0 < f < 0 . 19 Hz . 3 . 28 ב . COS 0 - 4 z i 2 f = 23 , 500 N . 29 . 30 א . = 48 . 2 ° . 31 א . 0 < v < 78 . 9 km / h ב . v = 33 km / h ג . 0 < v < 90 . 8 km / h 28 . 7 ° . 32 . 34 ב . 1 ( 2 ) l / cos cx ( 1 ) . 35 ד . T = 15 . 6 N ; T = 24 . 6 N B A T = 20 . 1 N ; T = 6 . 6 N £ c . 36 א . וקטור המהירות , התאוצה והכוח השקול : ב . ( 1 ) המהירות . 8-כ גדולה מזו . 0-שב ( 2 ) התאוצה 3-ב גדולה מזו שב . ^ = 1 . 4 h . 38 = 45 km / h . 39 . 41 א . בחוט העליון ; r 18 . ^ בחוט התחתון 13 . 3 N ב . ( 2 ) כ- 0 . 8 סבובים לשנייה . ג . 0 . 22 m ד . מסלול מעגלי אינו אפשרי .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר