עמוד:324

שאלות , תרגילים ובעיות . 1 תרגילים מותאמים לסעיפי ה 9 רק תרגילים 36 - 1 ממויינים על-פי סעיפי הפרק והם נועדו בעיקר לתרגול החומר המופיע באותם סעיפים . תרגילי סיכום אינטגרטיביים מופיעים אחרי תרגילים אלה . הזנח בכל השאלות את התנגדות האוויר , אלא אם כן נאמר אחרת . סעיף : 1 . 1 זריקה אופקית . 1 גוף נזרק קרוב לפני כוכב לכת דמיוני בכיוון אופקי - כיוון הציר . x האיור מתאר את עקבותיו של הגוף בזמנים : . t = 0 , 0 . 5 s , is , . 15 s , 2 s , 2 . 5 s מישור התנועה הינו אנכי ומתואר על-ידי הציר x והציר . y א . באיזו מהירות התחלתית נזרק הגוף ? ב . מהו גודל תאוצת הנפילה החופשית על פני כוכב הלכת ? . 2 שני כתרים נזרקים באותו כיוון אופקי מאותו מקום על ראש מגדל שגובהו 80 מ . ' גודל מהירותו של האחד הוא 10 מ \' ש ' ושל האחר 20 - מ \' ש . ' א . כעבור כמה זמן מגיע כל אחד משני הכדורים לקרקע ? ב . סרטטו כמערכת צירים אחת את מסלולי התנועה של שני הכדורים . ג . מהו המרחק בין מקומות הפגיעה של הכדורים בקרקע ? . 3 מטוס הטס אופקית בגובה 500 מ ' מעל הקרקע מטיל פצצה ברגע שגודל מהירותו 450 ק " מ \ שעה . א . איזה מרחק אופקי עוברת הפצצה עד פגיעתה בקרקע ? ב . מהי מהירותה ( גודל וכיוון ) ברגע הפגיעה ? . 4 כדור נזרק בכיוון אופקי במהירות שגודלה 8 מ \' ש . ' א . מצאו את המהירות v כעבור שנייה אחת , ואת 7 המהירות v כעבור שתי שניות . ב . מצאו את . v - v ענו מתוך שיקול דעת , ואחר-כך 2 x בדקו תשובתכם על ידי חישוב . . 5 גוף מונח על שולחן שגובהו 1 . 25 מ . ' הגוף נהדף אופקית , ובתום ההדיפה גודל מהירותו 6 מ \' ש . ' מתום ההדיפה הגוף מחליק לאורך השולחן מרחק של 4 מ ' עד שהוא מגיע לשפת השולחן . משפת השולחן הוא ממשיך תנועתו באוויר , עד שהוא פוגע ברצפה במרחק אופקי של 2 מ ' משפת השולחן . חשבו את מקדם החיכוך בין הגוף לבין השולחן . . 6 אדם רוצה לפגוע כתפוח באמצעות חץ . התפוח נמצא בגובה הקשת ממנה נורה החץ . באמצעות מתקן מיוחד משוחרר התפוח ברגע בו נורה החץ ( ולאחר מכן נופל חופשית . ( לאיזה כיוון על היורה לכוון את החץ כדי לפגוע בתפוח ? נמקו . . 7 צרור מפתחות נשמט מידו של נוסע העומד בקרון רכבת . הרכבת נוסעת במהירות קבועה . תארו את תנועת צרור המפתחות : א . מנקודת ראותו של אדם הנמצא בקרון . ב . מנקודת ראותו של אדם הנמצא על הקרקע .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר