עמוד:320

הגדרת התאוצה : מאיור 23 א אנו רואים כי בדוגמה . | v | > | v | IT נבטא את הווקטור v כסכום שני וקטורים : 2 2 1 כאשר : v \ הינו וקטור בכיוון v השווה בגודלו . v -V : 2 Av הוא וקטור בכיוון v וגודלו שווה להפרש הגדלים של v ו- . v x 2 2 T נציב את ( 37 ) ב- ( 36 ) ונקבל : א : 1 נתבונן במחובר הראשון שבאגף ימין של משוואה v \ : ( 38 ) הוא וקטור המהירות שהיה לגוף בנקודה B אילו הגוף היה נע בתנועה מעגלית קצובה . לכן המחובר הראשון במשוואה ( 38 ) מוכר לנו מפיתוח נוסחת התאוצה בתנועה מעגלית קצובה . זהו הרכיב הצנטריפטלי ( רדיאלי ) a של התאוצה , 3 וגודלו : R כאשר v הוא גודל מהירות הגוף בנקודה בה מחשבים את התאוצה . הרכיב הרדיאלי , , a של התאוצה מבטא את קצב R שינוי המהירות הנובע משינוי כיוון המהירות . המחובר השני במשוואה ( 38 ) הוא הרכיב המשיקי ( a ) של התאוצה הכללית , a , מאחר והכיוון של ^ משיק למעגל . T איוו : 23 ו / נועה מעגלית שנה גודל הסהיוות הולך וגדל

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר