עמוד:317

דוגסה : 7 תנועת מכונית על כביש נטוי חלק מתכננים לבנות קטע כביש שצורתו קשת מעגלית שרדיוסה . R מה צריכה להיות זווית ההטייה 9 של עקומת הכביש על מנת לאפשר מעבר כלי רכב במהירות שגודלה DJ , v כאשר הכביש חלק ( כלומר החיכוך זניח ?( פתרון : איור 20 מתאר חתך אנכי לרוחב כביש נטוי בזוויתה , עליו נוסעת מכונית . הכוחות הפועלים על המכונית ( במישור החתך ;( כוח הכובד mum m % הנורמלי . N מאוזר והתאוצה אופקית , נוח לבחור מערכת צירים שבה ציר אחד אופקי ( ציר , [ R וכיוונו החיובי מצביע לעבר מרכז הקשת המעגלית של הכביש , בכיוון התאוצה , וציר שני מאונך למישור שבו מתרחשת התנועה - ציר . y מסלול נסיעת המכונית הוא מעגל הנמצא במישור אופקי . רכיב הכוח השקול בכיוון ניצב למישור זה שווה לאפס , לכן נפרק את הכוח הנורמלי N שהכביש מפעיל על המכונית לרכיב ניצב למישור ( ציר ( y שגודלו , N cos 6 ולרכיב שגודלו N sin 6 המכוון לעבר מרכז המעגל . בכיוון הציר ץ הכוח השקול שווה לאפס : בכיוון הרדיאלי יש למכונית תאוצה . גודל הכוח אשר מעניק למכונית את התאוצה הרדיאלית הוא . N sin 9 2 י לכן : לאחר שנחלק את משוואה ( ב ) במשוואה ( א ) נקבל : לדוגמה , אם רדיוס הקשת המעגלית הוא 100 מ ' והמהירות המרבית המותרת לנסיעה היא 40 ק " מ \ שעה זווית ההטייה ( על פי משוואה ( ג (( צריכה להיות 7 ° על מנת שכלי רכב לא יחליק על פני הכביש . איור : 20 הכוחות הפועלים נחתך om על nyoun JVJDD לאורך קטע כביש מעגלי , 1 IOJ וחסר חינון

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר