עמוד:315

דוגמה : 6 תנועת מכונית על כביש מעגלי א . מכונית נוסעת לאורך כביש אופקי שצורתו קשת מעגלית . מהו הכוח החיצוני הפועל על המכונית , אשר משנה בכל נקודה ונקודה את כיוון תנועתה , ומאפשר לנהג לנסוע לאורך הקשת המעגלית ? ב . מתכננים קטע כביש אופקי שצורתו קשת מעגלית . מהי המהירות המרבית בה אפשר לנסוע בכביש זה אם מקדם החיכוך הסטטי בין צמיגי המכונית לכביש הוא , // = 0 . 7 ורדיוס הקשת המעגלית ? R = 40 m s פתרון : א . אם לרוע המזל יש שמן על הכביש , קורה שהמכונית אינה מצליחה להשלים את הסיבוב , והיא מחליקה בכיוון בו נסעה לפני שעלתה על השמן . מכאן נסיק שהכוח המשנה את כיוון תנועת המכונית הוא החיכוך שהכביש מפעיל על צמיגי המכונית . ב . איור 17 מתאר מכונית הנוסעת על כביש אופקי מעגלי . הכוחות הפועלים על המכונית הם כוח כובד וכוח נורמלי בכיוון אנכי , וכוח חיכוך סטטי שכיוונו ניצב לגלגלי המכונית , לעבר מרכז מעגל התנועה . בכיוון ץ המכונית במנוחה לכן : בכיוון רדיאלי : JIITDD ) המכונית היא מרבית כאשר כוח החיכוך הסטטי מרבי . ( נציב את N מ- ( א ) במשוואה האחרונה ונקבל : נציב את ערכיהם של ! ן # , vmax = / 0 . 7- - 40 10 = 16 . 7 m / s = 60 km / h : # -ו ( A ) nncmn רואים שהמהירות המרבית המותרת תלויה במקדם החיכוך בין הצמיגים לבין הכביש , וברדיוס הסיבוב , אולם אינה תלויה במסת המכונית . מקדם החיכוך עלול להיות קטן כאשר הכביש חלק ( גשם , שלג , שמן ) או כאשר הצמיגים שחוקים . רדיוס הסיבוב קטן כאשר התפנית חרה . במקרים אלה הסיכוי להחלקה יגדל , ולכן תוגבל כמובן מהירות הנסיעה . איוו : 17 כוחות הפועלים על מכתית nyoun על קטע כביש מעגלי

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר