עמוד:307

נוסחה ( 19 ) בפרק ב מתארת הליך למציאת כיוון התאוצה וגודלה . את כיוון התאוצה אנו כבר יודעים ( צנטריפטלית ) לכן נשתמש באותו חלק של נוסחה זו המגדיר את גודל התאוצה , , | a | שנסמנו בקיצור ? M R R מנוסחה ( 25 ) נובע כי כדי למצוא ביטוי לגודל התאוצה יש למצוא תחילה ביטוי מתמטי עבור . | Av | / At נסרטט את . ( 101 VN ) Av = v -v 2 1 הווקטורים v ו- DDDN v שונים ( מדוע , (? אך הם שווים בגודלם . גודל מהירות הגוף הוא : | v | = | v | = v שני המשולשים P OP ו- ABC דומים , כי שניהם שווי-שוקיים , וזוויות הראש שוות . (< 1 = < ABC = a ) ג . הכוח nyum סעגל'ת קצובה ר 0 / 0 ן ^ 2 ^ t 6 ti y ) \\ £ tj > i ) \\ b fe no fz > 0 ע \ ל 7 ת ין 2 £ ר ?/ תאוצתו של גוף בתנועה מעגלית קצובה מכוונת בכל נקודה לעבר מרכז המעגל , לכן , על-פי החוק השני של ניוטון , גם הכוח השקול מכוון אל המרכז ( איור . ( 11 כוח זה משנה ברציפות את כיוון תנועתו של הגוף . כיוון הכוח השקול בתנועה מעגלית קצובה : בתנועה מעגלית קצובה , הכוח השקול הפועל על הגוף מכוון בכל רגע ורגע לעבר מרכז המעגל . מקורו של הכוח יכול להיות שונה במקרים שונים . לעתים פועלים על הגוף כמה כוחות שסכומם הווקטורי מסתכם לאותו כוח שקול , אולם בכל מקרה שבו הגוף נע לאורך מעגל במהירות קבועה בגודלה - הכוח השקול מכוון בכל רגע לעבר מרכז המעגל . כוח זה , הגורם לתאוצה הצנטריפטלית , מכונה "כוח צנטריפטלי . " לדוגמה , אם לווין מקיף את כדור הארץ במסלול מעגלי במהירות קבועה בגודלה , כוח הכובד שכדור הארץ מפעיל על הלווין משנה בכל נקודה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר