עמוד:289

. 79 א . T = 3 N ; T = 4 N B A ב . T = 3 . 6 N ; T = 4 . 8 N . 80 א . ( 1 ) המערכת תישאר במנוחה כי שקול הכוחות לאורך המשטח המשופע שווה לאפס , והמהירות ההתחלתית של מערכת הגופים היא אפס . ( 2 ) גוף B מפעיל על A כוח שגודלו 10 N בכיוון המורד . ( 3 ) גוף A מפעיל על B כוח שגודלו 10 N בכיוון המעלה . ב . ( 1 ) המערכת תנוע בכיוון המורד כי הכוח השקול הפועל עליה הוא בכיוון המורד , והמהירות ההתחלתית של מערכת הגופים היא אפס . ( 2 ) גוף B מפעיל על A כוח שגודלו 6 N בכיוון המורד . ( 3 ) גוף A מפעיל על B כוח שגודלו 6 N בכיוון המעלה . . 81 ב . 4 . 1 m / s = j א = 25 . 54 בזווית של 65 ° מעל הכיוון האופקי ימינה . . 82 א . 100 N ב . 1 . 67 m / s . 1 615 N ^^ W ^? 83 . 84 א . כלפי מעלה ( למרכז הקשת המעגלית . ( 15 N . 85 MF + mf . 86 א . F ב . ( 2 ) M + m . 87 א . 0 . 5 a ( 2 ) 2 111 ( 1 ) ב . תאוצת . 2 . 5 m / s 2 : "לן תאוצת . 1 . 25 m / s 2 \ m 2 m . 88 א . = 2 m ב . 2 g' ( 2 m -m ) ( nSa ( 2 ) 2 111 ( 1 ) 4 m + m ^ 1 2 m- ( a + / 7 g ) sina cosa + /^ j"mg ד . F = sina cosa + ju mg ה a = g-ctg a ( 2 ) F = ( 1 ) . sin a ו . הגוף יתרומם מהמשטח . . 90 ב . הסקלה אינה לינארית . ד . המרווחים הולכים וקטנים . . 91 א . a = a tan 6 [ הנחיה : סמנו x-2 את המרחק 2 1 שעבר הוף A בפרק זמן מסוים , וב- y את המרחק שעלה גוף B באותו פרק זמן ; מצאו קשר בין x ?[ y-V tan 6 F - mg ב 1 ~ 2 - tan 8 + M m

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר