עמוד:288

a = . ( 2 ) N . 33 ^ ב . ( 1 ) הנחיה : אפשר לחשב תאוצה במרחב אם מודדים שלושה רכיבים קרטזיים שלה . . 34 לגוף הראשון מסה גדולה פי שלושה ממסת הגוף השני . ( 2 ) . 35 ( 2 ) . 36 . 37 א . לגוף א מסה גדולה יותר . . 38 א . לא , כי ... ב . כן , כי ... . 40 א . הנחיה : השתמש בשיקולים קינמטיים . ג . 12 N ; 4 m / s 2 . 41 מתיחות החוט s גדולה מח של חוט . s . 42 א . 1 m / s ימינה ; ( 2 ) מתיחת החוט s קטנה מח של . s 7 3 . 50 ב . 420 N ( 2 ) 2 m / s ( 1 ) - 6 m / s . N . 51 ב . x = 9 m 14 m . 3 8 m . N 52 . 53 א . יצליח ב . לא יצליח . 54 ב . הנחיה : בחנו את השינוי במצב של משקולת B ברגע שחרור המערכת . ג . 1 . 2 kg ד . 0 . 08 kg . 55 א . ( ו ) הגוף היה בראשית ברגעים t = 0 ו t = 4 s - 2 ( 2 ) תאוצת ההוף : a = 2 m / ( 3 ) נוסחת מהירות זמן : v = 4 + 2 t ( 5 ) הי ; וף היה במרחק מרבי שמאלה לראשית ברגע ^ = 28 a = 4 t . N . 56 ב . על-פי התשובה לסעיף א תאוצת הגוף משתנה . x ( t ) = | t + t + 5 x £ = X ( t ) . N . 57 ב . a ( t ) = t x ( t ) = g t + 2 t + 3 . v ( 1 t ) = Jt + 2 . A HDAIIV . NV . 59 אדם הנמצא במנוחה ( ביחס לארץ ) נראה לצופה במכונית מואצת ( ביחס לארץ ) בתאוצה למרות שהכוח השקול הפועל עליו הוא אפס . . 63 ב . ( 1 ) ןקטורי המהירות -. . 64 א . כן , כי ... ב . לא , כי ... 5 s . 65 . 72 א . F = 50 N ב . T = 32 N ( 2 ) a = 6 m / s 2 ( 1 ) . a תרשים ( 1 ) . 73 א . גוף ב ב . גוף א . 74 ב . תאוצת הגוף AA m / s J מקדם החיכוך בין הגוף והמשטח 0 = 0 . 2 ן ד . הגוף יצא לדרכו 0 . 1 s לפני תחילת המדידות . . 75 תאוצה הולכת וגדלה , כי ... 15 N . 76 2 m / s . X . 77 ב . 4 . 8 kg . 78 א . ( 4 )

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר