עמוד:287

. 7 ב . ( 2 ) ביחס לציר מקום בכיוון : v 0 ( 5 ) . 8 . 9 א . 4 m / s ב . 4 m / s . A 1 s . 10 ב . . r \ v 1 mr \]) v 32 8 m / s : t = ?\ 0 s 1 v t = 0-n 0 : t = 12 s 1 yt = lO s-D אתרי 10 m / s : t = 12 s בכיוון מנוגד לתנועה . ג . הגוף נעצר ברגע . t = 20 s 4 , 200 N . N . 11 = 1758 N . 12 10 N . N . 13 ב . 2 s = 1 . 67 m / s . 14 6 N . 3 . 15 ד . גודל כוח הכובד : ; 20 N המתיחות 26 N . 16 ב . הכוח השקול מכוון כלפי מעלה , וגודלו . 6 N ג . 4 m / s ד . ברגע שהנער הרפה מהתיק היתה לתיק מהירות כלפי מעלה , לכן התיק המשיך לעלות , אך מהירותו הלכה וקטנה , עד שהוא נעצר רגעית , ולאחר מכן הוא נע מטה . 24 N . 3 . 17 ג . 2 mis כלפי מעלה 1 . 2 m . 1 . 18 הנחיה . מהו סוג התנועה של העגלה כאשר פועל עליה כוח שקול קבוע ? 480 N . 19 . 20 א . תמיד . ב . כאשר האדם במצב התמדה . . 21 א . הוריית המאזניים ומשקל האדם הם . 750 N ב . הוריית המאזניים : 600 N ( 3 ) 750 N ( 2 ) 900 N ( 1 ) 900 N ( 6 ) 750 N ( 5 ) 600 N ( 4 ) 0 ( 7 ) . 22 ב . . 0 . 5 mg /? 7 , w 1 DVD 40 N . N . 23 ב . 32 N J 48 N . 24 תוך 1 שנייה . . 25 ב . 7 . 5 m / s J 5 m / s . 26 א . + 5 m / s 2 ( 2 ) + 5 m / s ( 1 ) נ . ( 1 ) נערך 6 . 99 m / s 2 ( 2 ) 0 . 23 ג . : rvmn סרטטו את הכוחות הפועלים לאורך הציר x בשני המצבים א ( 1 ) ו-א , ( 2 ) ולאחר מכן סרטטו אותם בשני המצבים ב ב-1 ( 1 ) , ( 2 ) ומצאו את ההבדל . . 27 א . = 718 N ב . J = 4 . 8 m / s לא 4500 N . ; 1 . 29 ד . ( 2 ) 2 , 250 N ( 1 ) לא יצליח . 30 א . 12 . 5 N בזווית = 36 . 9 " עם ד , צי . * 7 ב . 10 m / s ( 1 ) בכיוון הכוח השקול . 12 m / s ( 2 ) בכיוון הכוח השקול . = 11 . 7 m / s ( 3 ) בזווית = 31 ° עם הציר . x = 8 . 49 m / s ( 4 ) בזווית = 45 ° עם הציר . x ג . במצבים . ( 2 ) -1 ( 1 ) y = 6 m ; x = 8 m ( 1 ) . 1 y = 8 . 4 m ; x = 11 . 2 m ( 2 ) y = 6 m ; x = 12 m ( 3 ) y = 6 m ; x = 4 m ( 4 ) 31 g / jl . N . g / 2 ( 1 ) . n ( 2 ) גודל התאוצה הכוללת ;/ rf nru ' בזווית e מתחת לכיוון תנועת הקרונית כך ש-J . tan 6 = | . 32 א . ימינה ב . a = 5 . 77 m / s 2 . A לא ; יתכן שהמכונית נוסעת ימינה , ויתכן שכיוון תנועתה שמאלה , כי ....

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר