עמוד:286

ב . קבעו , על פי הטבלה , האם סקלה זו לינארית ( כלומר האם המרחקים בין השנתית שווים . ( ג . הסבירו את מסקנתכם לסעיף ( ב ) בעזרת הקשר , a = g tana ולא על-פי הערכים המספריים שבטבלה . ד . האם המרווחים בין השנתית הולכים וגדלים כאשר התאוצה הולכת וגךלה , או שהם הולכים וקטנים ? כדי לענות על השאלה תוכלו להסתייע בתיאור גרפי המופק באמצעות גליון אלקטרוני . ה . תכננו סקלה אחרת , שתהיה לינארית . £ « . 91 גוף A שמסתו M מונח על משטח אופקי . זווית השיפוע של המשטח המשופע של גוף A היא . 6 הגוף נדחף שמאלה באמצעות כוח אופקי שגודלו . F תוך כדי תנועתו ש י מאלה , גוף nVyn A גוף B ( הכלוא על ידי מעטפת . ( C מסת גוף B היא m ניתן להזניח את החיכוך בין כל המשטחים . שימו לב : התרשימים המקווקווים של גופים B -IA מתאימים לרגע מסו"ם , והמרשימים המלאים של גופים אלה מתאימים לרגע מאוחר יותר . א . בטאו את גודל התאוצה a של גוף B באמצעות גודל התאוצה a של גוף , A ובאמצעות נתוני השאלה . את 1 ב . בטאו באמצעות נתוני השאלה . ^ תשובות . 1 . 2 תשובות למצב : ( 2 ) j הגוף מתחיל לנוע ממנוחה בהשפעת כוח שקול הפועל עליו ימינה . המהירות הולכת וגדלה והתאוצה קבועה . ד . בכיוון ניצב לכוח השקול לא היתה תנועה לפני שהכוח החל לפעול . לכן גם לאחר הפעלתו אין רכיב מהירות בכיוון ניצב לכוח . . 3 א . ימינה ב . לא , כי ... . 5 א . גודל התאוצה 7 . 5 m / s בזווית של בערך 37 ° מעל הכיוון האופקי ימינה . ב . גודל התאוצה בערך 7 . 5 m / s בזווית של 45 ° מעל הכיוון האופקי ימינה . ג . גודל התאוצה בערך mm 6 . 77 m / s של בערך 17 . 2 ° מעל הכיוון האופקי ימינה . ד . גודל התאוצה 3 . 12 m / s 2 בזווית של בערך 46 . 1 ° מתחת לכיוון האופקי ימינה . בכל המקרים הכיוון שבו IF = 0 מאונך לכיוון התאוצה .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר