עמוד:278

. 52 מסת הקרונית במערכת המתוארת באיור היא M = 2 kg ומסת המשקולת יחד עם הסל היא nrmoD rmnmn mivnn . m = 3 kg ברגע . t = 0 ברגע t = 2 s החוט נקרע . ניתן להזניח את החיכוך בין הקרונית למדרון ואת מסות החוטים . הניחו כי המדרון ארוך מאוד . א . איזה מרחק עוברת הקרונית בשתי השניות הראשונות לתנועתה ? ב . באיזה מרחק ממקום מוצאה נמצאת הקרונית ברגע ? t = 4 s T סרטט ! גרף מהירות-זמן של הקרונית מרגע 1 vt = 0 רגע x = 5 s . 53 נהג טרקטורון מנסה לגרור בול עץ גדול שמסתו 1 , 000 ק " ג בעזרת מוט אופקי הקושר את בול העץ לטרקטורון . בחנו אם יצליח בכל אחד מן המצבים שלפניכם : א . הטרקטורון ובול העץ נמצאים על כביש , וכשנהג הטרקטורון מפעיל את המנוע - הכביש מפעיל על צמיגי הטרקטורון כוח בן 5 , 000 ניוטון בכיוון "קדימה . " מקדם החיכוך הסטטי בין בול העץ והכביש הוא . 0 . 4 ב . הטרקטורון ובול העץ נמצאים על חול , וכשנהג הטרקטורון מפעיל את המנוע - החול מפעיל על צמיגי הטרקטורון כוח בן 2 , 000 ניוטון בכיוון "קדימה . " מקדם החיכוך הסטטי בין בול העץ והחול הוא . 0 . 5 . 54 תלמיד ערך ניסוי באמצעות המערכת המתוארת באיור א : קרונית A נמצאת על מסלול הרצה חסר חיכוך . לחזית הקרונית מחובר חיישן כוח 1 wpr \ S באמצעות ' חוט העובר על פני גלגלת למשקולת B ( חיישן הכוח מודד את מתיחות החוט . ( מאחורי הקרונית ניצב מד טווח S חיישן הכוח ומד הטווח מחוברים למחשב . התלמיד החזיק בקרונית , וברגע t = 0 התחיל המחשב לקלוט מידע מן החיישנים . זמן מסוים לאחר מכן ( ברגע ( t > 0 שחרר התלמיד את הקרונית . באיור ב מתואר גודל הכוח הנמדד על-ידי התיישן , כפונקציה של הזמן . באיור ג מתוארת תאוצת הקרונית כפונקציה של הזמן . a ( m / s ) א . מרגע t = 0 עד רגע t = 0 . 5 s חיישן הכוח מורה על כוח , ואילו התאוצה שווה לאפס . האם עובדות אלה סותרות את החוק השני של ניוטון ? הסבירו . ב . מדוע ברגע t = 0 . 5 s הכוח קטן ? איוו ב איור א

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר