עמוד:277

. 47 שני גופים בני מסה M כל אחד , קשורים באמצעות חוט s העובר על פני גלגלת . הגלגלת תלויה על חוט : .. £ מסות החוטים והגלגלת זניחות . א . בטאו באמצעות נתוני השאלה את : ( 1 ) מתיחות החוט . s x ( 2 ) מתיחות החוט . s 2 ב . תולים על הגוף הימני משקולת שמסתה , m באמצעות חוט s ( מסתו זניחה . ( ( 1 ) בטאו באמצעות נתוני השאלה את גודל תאוצת המשקולת . ( 2 ) האם מתיחות החוט rmrriDD r \ mp s החוט , s 1 3 שווה לה או גדולה ממנה ? נמקו . ( 3 ) תוך כדי תנועה , נקרע החוט . S תארו את תנועת x הגוף השמאלי , לאחר קריעת החוט . . 48 מצווים על סוס למשוך עגלה . הסוס מסרב , בהסתמכו על החוק השלישי של ניוטון : "אם אפעיל על העגלה כוח , תפעיל עלי העגלה כוח בעל אותו גודל , ובכיוון מנוגד . לעולם לא אצליח להפעיל על העגלה כוח הגדול מן הכוח שהיא מפעילה עלי . כיצד אם כן , אצליח להניע את העגלה . "? מה תשיבו לסוס ? . 49 שתי קבוצות עורכות תחרות של משיכה בחבל , כדי לקבוע מי מהן חזקה יותר . הניחו כי מסת החבל זניחה . א . מדוע תמיד שתי הקבוצות מושכות את החבל בכוחות שווי גודל ? ב . כיצד יתכן אם כן , שאחת הקבוצות מנצחת ? הסבירו . . 50 * צבע שמ 0 ת 60 kg 1 יושב על כיסא שמסתו . 10 kg הכיסא קשור בחבל העובר על פני גלגלת קבועה . באמצעות חבל זה מושך הצבע בכוח קבוע את עצמו עם הכיסא כלפי מעלה . בשעת העלייה לחצו על הכיסא . 300 N ניתן להזניח את מסת החבל . א . סרטטו את כל הכוחות ( החיצוניים ) הפועלים על : ( 1 ) האדם . ( 2 ) הכיסא . ( 3 ) המערכת הכוללת את האדם והכיסא . ב . בחרו שניים מהתרשימים , ומצאו באמצעותם את : ( 1 ) תאוצת הכיסא . ( 2 ) הכוח בו מושך הצבע את החבל . ג . בחרו זוג תרשימים אחר , וענו על שאלות R . n ( 1 ) שבסעיף ב . . 51 באיור של תרגיל 43 מסת הגוף M = 3 kg ומסת המשקולת . "? = 2 kg ע > הגוף ( המונח על השולחן ) פועל כוח אופקי שגודלו F = 30 N וכיוונו שמאלה , במשך . 3 s נבחר ציר x שכיוונו החיובי ימינה , וראשיתו בנקודה בה הכוח מתחיל לפעול על הגוף . רגע התחלת פעולת הכוח נבחר t = oo ( ברגע זה המערכת במנוחה . ( א . חשבו את מהירות הגוף ברגע שבו הכוח מפסיק לפעול . ב . לאיזה מקום מגיע הגוף ברגע שבו הכוח F מפסיק לפעול ? ג . סרטטו גרפי תאוצה-זמן ומהיחת-זמן של תנועת הגוף M מרגע t = 0 עד שהוא חולף שנית . x = 0-ב

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר