עמוד:268

D' > 'rm , n 1 VKW ובעיות . 1 תרגילים מותאמים לסעיפי הפרק תרגילים 69 - 1 ממייינים על-פי סעיפי הפרק והם נועדו בעיקר לתרגול החומר המופיע באותם סעיפים . תרגילי סיכום אינטגרטיביים מופיעים אחרי תרגילים אלה . סעיפים : 2 . 2-1 2 . 1 כיווניהם היחסיים של וקטור 1 הכוח השקול , התאוצה והמהירות . 1 באיור מוצגות עקבותיו של גוף במרווחי זמן שווים . הגוף נע ימינה . סרטטו את וקטורי המהירות , התאוצה והכוח השקול : א . ברגע [ ., ב . ברגע [ , ג . ברגע £ ם 9 . 2 לפניכם תיאור של שלושה מצבים : ( 1 ) גוף נע במהירות קבועה על משטח אופקי חסר חיכוך . ( 2 ) מפעילים כוח אופקי קבוע על גוף אשר נח על משטח אופקי חסר חיכוך . ( 3 ) גוף נע על משטח אופקי מחוספס , לאחר שהוענקה לו מהירות התחלתית . ענו על שאלות א-ד שלהלן לגבי כל אחד משלושת המצבים ( 3 ) - ( 1 ) דלעיל . א . סרטטו תרשים כוחות הפועלים על הגוף . ב . סרטטו את הגוף בשלושה זמנים שונים בעת תנועתו , במרווחי זמן שווים . הסרטוטים צריכים להציג באופן מקורב הבדלים בדרכים ( במידה ויש הבדלים . ( הוסיפו לכל סרטוט את וקטורי הכוח השקול , המהירות והתאוצה . הסרטוטים צריכים להראות הבדלים בגודלי וקטורים מאותו סוג ( במידה ויש הבדלים . ( ג . תארו במילים את תנועת הגוף ( השתמשו במונחים " כוח , "שקול "מהירות " ו " תאוצה . (" ד . מדוע תנועת הגוף מתנהלת לאורך קו ישר ? . 3 לפניכם תרשים כוחות של גוף נע . א . מהו כיוון תאוצת הגוף ? ב . האם אפשר לקבוע , על סמך האיור , מהו כיוון תנועת הגוף ? אם לא - הסבירו מדוע . אם כן - ציינו מהו כיוון התנועה . . 4 באיור מתואר כדור המחליק על מסילה חסרת חיכוך ( קטע AB אופקי , וקטע CE הוא ישר . ( בנקודה A הכדור נע ימינה . השלימו את הטבלה לגבי כיווני הווקטורים ; התייחסו בתשובותיכם לשמונת החצים הממוספרים , המייצגים כיוונים . לגבי וקטור שלדעתכם שווה לאפס - רשמו " 0 " במקום המתאים .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר