עמוד:262

| 101 'j Vw uwn pinn 6 . 2 ומערכות ייחוס אערציאליות א . מדידת תאוצה של גוף ביחס למערכות אערציאליות ששת t > t r 3 \ a ) הלווין ^ A / ' (/ c'Sy / cr ? 01 n" ;> y \ i : r 7 zW f ;> 2 p"p 7 W \\ Ovj f a ' JQ JD נבחן תחילה את תאוצתו של / J ביחס למערכות אינרציאליות שונות : J נניח כי מכונית A נעה ימינה בתאוצה קבועה ביחס למערכת ייחוס s ה " צמודה " לכביש ( איור . ( 38 כדוגמה מספרית רשמנו בשתי השורות הראשונות שבטבלה 5 ערכים אחדים של הזמן , ושל מהירות המכונית A . ( v ) SrmvDV Drvn AS נניח כי משאית 3 אליה "צמודה " מערכת ייחוס שנייה , , s' נעה ימינה במהירות קבועה שגודלה 3 מ \' ש ' ביחס למערכת הייחוס S ( איור . ( 38 שתי מערכות הייחוס s' 1 s הן אינרציאליות . בשורה השלישית בטבלה הסתמכנו על הטרנספורמציה של גלילאו למהירויות s ? s ) K s ? = V A s על-פי ערכי המהירויות בשורה השנייה ובשורה השלישית בטבלה , אפשר לראות כי תאוצתה של המכונית A ביחס לשתי מערכות הייחוס היא 2 מ \' ש ' ( בדוק . (! הוכחה כללית לכך שהתאוצה של גוף שווה ביחס לכל מערכות הייחוס האינרציאליות : נסמן ב- v ( t ) את מהירותו של גוף A ביחס למערכת ייחוס אינרציאלית S ) s יכולה להיות לדוגמה "מערכת A s המעבדה . (" מהירות זו עשויה להשתנות ( בגודלה ובכיוונה ) כפונקציה של הזמן . v , היא מהירותה הקבועה של מערכת ייחוס S' ביחס למערכת S . s ו- S' הן מערכות אינרציאליות . s s A n'jDD : 38 11 'X מואצת , Bn'xtiDi במהירות קבועה . תאוצתה ^^ ביחס לכבי » ו 11 ווה לתאוצתה ביחס . B- > טבלה : 5 מהירותה ש > המכונית A ביחס לשתי מערכות "חו , 0 כפונקציה של הזמן .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר