עמוד:259

2 at המחובר השני , 1 ( 1 R 1 נובע מפעולתם של כוחות . הכוח השקול משנה בכל רגע ורגע את מהירות הגוף , ומחובר הזה מבטא את התקדמות הגוף הודות לפעולת הכוח . התנועה בכללותה מורכבת מתנועה הנובעת מהתמדה , על-פי החוק הראשון של ניוטון , והיא באה לידי ביטוי בדוגמה הנוכחית בביטוי nyunDi , v t הנובעת מפעולתם של כוחות אשר משנים את המהירות כלומר מקנים לגוף תאוצה , o והיא באה לידי ביטוי , בדוגמה הנוכחית ב- £ - ך . לפני שהכוח התחיל לפעול על הגוף , הגוף נע בתנועה שוות מהירות , כלומר התמיד במצבו . גוף מתמיד , אם כן , במצבו לא רק במצב הלא מציאותי כאשר לא פועלים עליו כוחות ( ראו תת סעיף א לעיל , ( אלא גם כאשר פועלים כוחות והשקול שלהם מתאפס . ( IF = 0 ) פרוש ב של החוק הראשון של ניוטון מתאים למצבים מציאותיים , בניגוד לפרוש א . ב . מעוכות ייחוס אערציאליות המושג "מערכת ייהוס אערציאלית" ציינו בפרק א שכל תנועה היא יחסית ; העתקו של גוף , מהירותו ותאוצתו נמדדים ביחס למערכת צירים מוגדרת , הנקראת מערכת ייחוס . הגדרת המושג "מערכת ייחוס אינרציאלית " מערכת" ) ייחוס התמדית : (" מערכת ייחוס אינרציאלית ( התמדית ) היא מערכת ייחוס שביחס אליה תנועתו של גוף חופשי ( או של גוף ששקול הכוחות הפועלים עליו שווה לאפס ) היא שוות מהירות . במילים אחרות מערכת ייחוס אינרציאלית היא מערכת ייחוס שביחס אליה מתקיים החוק הראשון של ניוטון . בהמשך נראה כי מערכת ייחוס אינרציאלית הינה מערכת ייחוס שביחס אליה תקף גם החוק השני של ניוטון . J \ 'f id 3 , nj'l c 0 \ n" j & n & N T ) T ) i > j 3 $ ' > D ניוטון בחר במערכת ייחוס הצמודה לכוכבי השבת הרחוקים כמערכת אינרציאלית . כיום יודעים ( מה שלא ידעו בתקופתו של ניוטון ) שההלקסיות נמצאות בתנועה זו ביחס לזו , ותנועה זו איננה קצובה . לכן מערכת הכוכבים אינה יכולה להיות מערכת ייחוס אינרציאלית . כיום משתמשים במונח "כוכבים " ולא במונח "כוכבי שבת . " הקביעה אם מערכת מסויימת היא אינרציאלית יכולה להעשות רק על ידי ניסוי : נצפה בגוף שאינו נתון להשפעת כוחות חיצוניים ( או בגוף שפועלים עליו כוחות שהשקול שלהם שווה לאפס ;( אם הוא אינו מואץ ביחס למערכת מסוימת , אזי היא אינרציאלית . הגדרה זו היא מעגלית ; אך אנו , יחד עם הפיזיקאים הקלסיים , נניח בשלב זה כי אפשר למצוא בטבע "מערכת ייחוס אינרציאלית . "

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר