עמוד:245

פתרון : הכוחות הפועלים על המכונית בעת הבלימה הם : כוח הכובד , הכוח הנורמלי וכוח החיכוך . באיור 28 מתוארים הכוחות הפועלים על המכונית ומערכת צירים x ו-ץ שבחרנו ; כוחות החיכוך לא סורטטו בנקודות המגע עם הכביש , אלא השקול שלהם סורטט במרכז המכונית . משוואות התנועה של המכונית : לגבי רכיבים בכיוון : x לגבי רכיבים בכיוון ץ : א . מרחק הבלימה המינימלי מתקבל כאשר הכביש מפעיל על המכונית כוח חיכוך סטטי מרבי . עבור מקרה זה נוכל להציב במשוואה ( א ) juN במקום , /" ואז נקבל ממשוואות ( א ) ) -ו ב : ( s a =-U £ ( ג ) כיוון שכוח החיכוך הסטטי המרבי קבוע במהלך הבלימה , תנועת המכונית היא שוות תאוצה , ונוכל להשתמש במשוואה הקינמטית : v = v + 2 aAx ( ד ) 0 נחלץ מקשר ( ד ) את ההעתק Ax ונציב : , v Q = 90 km / h = 25 m / s , v = 0 ואת הביטוי « -ל ) -מ ג , ( ונקבל : ב . במצב של "נעילה " מלאה של הגלגלים הכביש מפעיל על המכונית כוח חיכוך החלקה . נציב במשוואה ( א ) את הביטוי //^/ במקום / ואז נקבל ממשוואות ( א ) ו- ( ב : ( a = - /^ ( ה ) נציב במשוואה ( ד ) את הביטוי « -ל על-פי משוואה ( ה ) ונקבל : VnpriD פער של 4 . 4 מטרים . פער זה עשוי למנוע התנגשות . איור : 28 תרשים כוחות של מכונית נבלרות

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר