עמוד:211

. 111 תרגילי העמקה תרגילים 57 - 56 מיועדים להעמקה . . 560 ספר פיזיקה מונח על שולחן ( אופקי ומחוספס . ( על הספר מונחת מחברת . תלמיד גורר את הספר על השולחן לכיוון ימין , על ידי כוח אופקי . א . איזה מהתרשימים שלפניכם מתאר את הכוחות הפועלים על המחברת , בעת שהספר והמחברת נעים במהירות קבועה ? ב . מי הם הכוחות הפועלים על המחברת ? מי מפעיל כל אחד מכוחות אלה ? ג . מהי התגובה לכל כוח הפועל על המחברת ? ד . סרטטו את הספר ואת הכוחות הפועלים עליו . . 570 משקלו של גוף A שווה ל- 30 ניוטון , ושל גוף , B המונח על גוף 10 , A ניוטון . מקדם החיכוך ( הסטטי והקינטי ) בין כל המשטחים הוא . 0 . 25 חשבו את גודלו של כוח F הדרוש כדי למשוך את גוף HVNDW A . nvnp niy nm תשובות . 1 א . כוחות חיצוניים לא "זרקו " אותה קדימה , אלא היא נטתה להמשיך לנוע במהירות שהיתר לה לפני הבלימה . ב . בגלל כוח חיכוך שרצפת האוטובוס הפעילה עליה , בכיוון מנוגד לכיוון תנועתה . . 3 גוף א בלבד מתמיד במצבו . . 4 כאשר גוף נופל חופשית , מהירותו משתנה מאפס ( ברגע השחרור ) לערך שונה מאפס ( במהלך התנועה . ( אילו לא היה פועל עליו כוח ... . 8 א . קפיץ א . ב . . k = 20 N / m ; k = 30 N / m לקפיץ הנוקשה 2 N יותר מתאים קבוע כוח גדול יותר . ג . 7 . 5 N . 9 א . את קבוע הקפיץ . ב . כוח שגודלו 20 ניוטון גורם להתארכות הקפיץ בשיעור של 1 ס " מ . ; 162 N . 10 בזווית 19 . 1 ° עם . F 1 25 N . 11 בזווית 143 . 1 עם הציר . x . 12 ב . א 5 בכיוון השלילי של הציר ץ . 120 ° . 13 . 15 א . רמז ; הנתונים הכמותיים אינם נדרשים . ב . מערבית . . 17 ב . . A - ? / 7 'vn 7 = 13 N ; T = 11 . 5 N ; T = 10 N . H . 21 7 c B A T = r = r = 13 N . 3 C E D . 24 ה . הנחיה : השוו בין הכוחות הפועלים על המאזניים במצב זה ובמצב הקודם . . 25 החוט אינו נקרע . . 27 א . א 7 ב . דינמומטרים ס ו- ס מורים , 7 N ודינמומטר 3 2 ס מורה א . 14 4 ג . א 14 . 28 איור א . מתיחות החוט AB היא . 50 N מתיחות החוט BC היא כ- א . 86 . 6 איור ב . מתיחות החוט כ ^ היא א . 100 מתיחות החוט B 0 היא כ-א . 141 . 4 . 29 נער א צודק . . 35 א . א 2 ב . א 18 ג . א 6

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר