עמוד:210

הקפיץ היה מחובר לקרש רופף ברצפה ( זאת רצפת עץ ישנה . ( לפתע הקרש ניתק מהרצפה ונמשך מעלה . לאחר זמן מה הקרש נשאר תלוי ללא תנועה כמתואר באיור ב . משקל הקרש הוא . 50 N ב . מצאו את התארכות הקפיץ מעבר למצבו הרפוי במצב המתואר באיור ב . ג . מצאו את הוריית המאזניים . ד . התלמיד משך את הקרש במהירות קבועה . האם הוראת המאזניים במצב זה גדולה מזו שהתקבלה בסעיף ג , קטנה ממנה או שווה לה ? נמקו . . 52 במערכת המכנית המוצגת באיור אין חיכוך בין גופים B-1 A לבין המשטחים המשופעים , ובין החבל והגלגלת . משקל החבל ניתן להזנחה ביחס למשקלי הגופים . המערכת נמצאת במנוחה , משקל הגוף A הוא . 50 N א . חשבו את משקל הגוף . B ב . חשבו את הכוחות הנורמליים הפועלים על גוף A ועל גוף . B ג . חשבו את הכוח ( גודל וכיוון ) שהגלגלת מפעילה על החבל . . 53 אדם הודף ספר על השולחן . הספר נע לאורך השולחן עד שנעצר . הסבירו מדוע הספר נעצר , בעזרת - א . התאוריה של אריסטו . ב . תאוריית האימפטוס . ג . תאוריית המכניקה הניוטונית . . 54 לפניכם טבלה של תוצאות המדידות של תלמיד שערך ניסוי . הוא רצה למצוא את הקשר בין גודל הכוח , , F שהוא הפעיל על קצה קפיץ שהיה קשור בקצהו האחר לנקודה קבועה , לבין התארכות הקפיץ , , Afl מעבר למצבו הרפוי . א . סרטטו דיאגרמת פיזור של הכוח , , F כפונקציה של התארכות הקפיץ , . AJB נ . מדוע הנקודות לא התקבלו בדיוק על קו ישר למרות שעל פי חוק הוק יש יחס ישר בין F לבין ? Afi q הוסיפו על m התרשים עקומה שתייצג את חוק הוק . ד . חשבו את קבוע הקפיץ . פרטו את חישוביכם . ה . מה היה הכוח השקול שפעל על הקפיץ במדידה שבה התארכות הקפיץ היתה 6 ס " מ ? ו . מה היתה מתיחות הקפיץ במדידה שבה התארכות הקפיץ היתה 6 ס " מ ? . 55 אריסטו קבע כי על גופים נייחים לא פועל כוח נטו , ואילו על גופים נעים הכוח נטו ( כלומר השקול ) שונה מאפס ( איור 1 עמוד . ( 149 הסבירו , על סמך הראייה המודרנית של מערכות ייחוס ( עמוד 78 סעיף , ( 10 . 1 מדוע לא יתכן שעבור גופים נחים יהיו חוקים שונים מהחוקים עבור גופים נעים .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר