עמוד:199

דוגסה : 12 גוף על משטח ס 9 ₪ ע קשור לסשקולת גוף A שמשקלו ei מונח על משטח שזווית שיפועו . # גוף זה קשור באמצעות חוט העובר על פני גלגלת לגוף , B כמתואר באיור 53 א . המערכת אינה מואצת . הניחו כי משקל החוט , החיכוך בין גוף A למישור המשופע , והחיכוך בין החוט לגלגלת ניתנים להזנחה . בטאו את גודל משקל הגוף , w B באמצעות נתוני השאלה . 2 ' פתרון : נתבונן בגוף rnmDn A הפועלים עליו ( איור 53 ב ) הם משקלו ran iu הנורמלי , N וכוח המתיחות T T פועל על A בכיוון מעלה המדרון . שלושת כוחות אלה צריכים לקיים את התנאי להתמדה . הכוח N אינו ידוע , אך גם אינו מבוקש ואינו משפיע על גודלם של הכוחות האחרים ( כי אין חיכוך . ( לכן נבחר ציר x ניצב לכוח N בכיוון מעלה המדרון , ואז המשוואה הנובעת מתנאי ההתמדה בכיוון הציר x לא תכלול את . 1 \/ בכיוון הצ ר x פועלים כוח המתיחות שגודלו , ! והרכיב w lx = ! sin 9 של המשקל , ומתקיים : נתבונן בגוף : B באיור 53 ב מופיעים גם הכוחות הפועלים על גוף זה . גוף B מצוי במצב התמדה , לכן : IF = 0 = > u / - T = 0 ( ב ) 2 ממשתאות ( א ) ) -ו ב ) נובע כי : . w = w sm . 6 2 1 תרגיל : א . בחנו אם בתוצאה שהתקבלה , שוות יחידות אגף שמאל ליחידות אגף ימין . ב . בחנו אם התוצאה שהתקבלה מתאימה למצבים : 9 = 0 . 6 = 90 ° -ו איור : 53 תרשימי דוגמה 12

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר