עמוד:189

8 . 4 כוח חיכוך א . כורו היכון קעטי וכוח רויכוך 0 טטי ל'fvadT ) / Ar ) \ D 7 ) P 0 A / pcWc- nOQW fz > nntj n \\ t [ 7 12 אחיר >/^\ ך ) 2 ל 7 ח . באיור 43 מתואר ספר yjn A ימינה במהירות קבועה על פניו של משטח . B על הספר פועלים כוח אופקי F ימינה , המשקל !* שהארץ מפעילה על הספר מטה , והכוח הנורמלי N שהמשטח מפעיל על הספר כלפי מעלה . אילו היו אלה כל הכוחות הפועלים על הספר , מהירותו לא היתה קבועה ; חייב לפעול על הספר כוח נוסף בכיוון מנוגד ל- F כוח זה הוא כוח החיכוך שהשולחן מפעיל על הספר . החיכוך במקרה הנדון פועל בעת תנועת ספר A ביחס $ -ל לכן נכנה ב . מהתבוננות במשולשים ישרי הזווית 0 CE-1 ABC שבאיור 42 א קל להיווכח כי . < = 0 כלומר הזווית בין w לבין הכיוון הניצב למשטח המשופע שווה לזווית השיפוע של המשטח המשופע . מכאן ואילך נשתמש במסקנה זו / ולא נטרח להצדיק אותה בכל פעם . נבחר ציר y ניצב למישור המשופע , שראשיתו בנקודה בה הגוף נמצא ברגע מסוים ( איור 42 ב . ( הקואורדינטה y של הגוף שווה לאפס בכל מהלך תנועתו , לכן בכיוון זה הגוף מתמיד במצבו . הכוח הנורמלי N מצביע בכיוון הציר ץ . נבחר ציר x ככיוון תנועת הגוף , ונחליף את המשקל "ו ברכיביו הקרטזיים ( איור 42 ב : ( w = w sin # -l w = w cosd x התנאי להתמדה של הגוף בכיוון הציר ץ : IF = 0 , N-wcos 0 = O y מפתרון המשוואה נקבל : N = w cos # ( א ) זו דוגמה למצב שבו גודל הכוח הנורמלי הפועל על הגוף אינו שווה לגודל משקל הגוף . הכוח השקול לכוחות הפועלים על הגוף : IF = W sin 0 ( ב ) ( כוח זה מאיץ את הגוף במורד המשטח המשופע . ( תרגילים : א . בחנו את פתרונות ( א ) ) -ו ב ) עבור המצב שבו 9 = 0 ב . בדקו את התאמתן של תוצאות ( א ) ) -ו ב ) עבור המצב שבו . 6 = 90 " איור : 42 גוף מחליק על משטח משופע

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר