עמוד:183

. 4 "פירוק" לרכיבים : החליפו כל כוח שאינו בכיוון אחד הצירים ברכיביו הקרטזיים , וסמנו כל כוח שהוחלף . . 5 תנאי להתמדה : ושמו את המשוואות העולות מהתנאי להתמדה : . IF = 0 ; IF = 0 x ' y הציבו באגף שמאל את סכום רכיבי הכוחות , עם סימניהם האלגבריים המתאימים . תקבלו שתי משוואות לכל גוף , כאשר האגף הימני בכל משוואה הוא המספר אפס . . 6 פתרו את מערכת המשוואות . . 7 בחינת הפתרון . לעתים מופיעים פתרונות שאינם מתאימים לבעיה . סיבה אפשרית היא שלא תמיד אנו מתרגמים למשוואות את כל המידע הניתן בבעיה . מידע זה מגביל לפעמים את הפתרונות האפשריים . סיבה אפשרית אחרת היא העלאה בריבוע של שני אגפי משוואה . בכל מקרה יש לנפות את הפתרונות שאינם מתאימים . לעתים תוכלו לזהות קיום שגיאה מתוך בחינת הפתרון שקבלתם . לשם כך עומדים לרשותכם כמה כלים : א . בחינת יחידות : כאשר פתרון מתקבל בפרמטרים ( ולא במספרים , ( בחנו האם יחידות שני האגפים שוות . למשל : הפתרון F = 6 cos 0 כאשר F הוא גודל של כוח 6-1 אורך , הוא שגוי . אם לביטוי שהתקבל כמה מחוברים , בחנו האם לכל המחוברים אותן היחידות . למשל , הביטוי T-1 F TOND F = T cos 0 + sm 6 גודלי כוחות , חייב להיות שגוי , כיוון שלמחובר T cos # יחידות של כוח בעוד שהמחובר 1 un sin # יחידות . ב . בחינת התאמת הפתרון למצבים מוכרים : למצבים רבים יש מקרים פרטיים פשוטים . לדוגמה : למישור משופע שזווית נטייתו , 6 שני מצבים פשוטים . האחד , 6 = 0 ° כלומר המישור אופקי , והשני - 0 = 90 " קיר אנכי . אם פתרתם בעיה הנוגעת לתנועה על מישור משופע , והפתרון נתון בפרמטרים ולא במספרים , ואם אתם מכירים את הפתרון לגבי מישור אופקי , תוכלו להציב בפתרון שקבלתם , 8 = 0 ° ולבחון האם הפתרון מתנוון לביטוי המוכר לגבי מישור אופקי . נדגיש עם זאת , כי התאמה למקרים פרטיים אינה מהווה הוכחה לנכונות הפתרון . ג . בחינת הסימן האלגברי של הפתרון : בבעיות בהן אפשר לזהות את הסימן האלגברי של הפתרון מניתוח איכותי של הבעיה , כדאי לעשות זאת , ולהשוות עם הסימן האלגברי של הפתרון שהתקבל מחישוב . ד . הערכת פתרון מספרי : לעתים תוכלו להעריך אם התוצאה המספרית שקבלתם היא סבירה . אם חישבתם לדוגמה את מהירותו של אלקטרון המואץ במאיץ חלקיקים , וקבלתם ' ° 10 מ \' ש ' ( כלומר , 0 . 0000000001 מ \' ש - (' כדאי לבדוק את שלבי הפתרון . דוגמה : 6 כוחות הפועלים על JTXD קפיץ מאזני קפיץ תלויים על חבל קצר . תולים על המאזניים גוף , ומחוג המאזניים מורה 1 N ( איור 34 א . ( משקל המאזניים ניתן להזנחה ביחס למשקל הגוף . חשבו את הכוחות הפועלים על המאזניים בקצוותיהם . פתרון : ניתוח : בדיון במאזני קפיץ אמתו שהמאזניים מורים 1 N כאשר תלוי עליהם גוף שמשקלו . 1 N מכאן שמשקל הגוף ( w ) שווה ל-א . 1 כדי לחשב את הכוח המושך את המאזניים כלפי מטה , נרשום את התנאי להתמדה לגבי הגוף . תרשים כוחות ומערכת צירים : נסרטט את תרשים הכוחות הפועלים על הגוף ( איור 34 ב . ( הכוחות הם : משקלו , w והכוח שבו המאזניים מפעילים על הגוף כלפי מעלה , שיסומן cm F 1 w ctfe r שני הכוחות היחידים הפועלים r על הגוף . נוסיף לתרשים הכוחות ציר אנכי . ( y )

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר