עמוד:175

החבל : בחתך רוחב , שני חלקי החבל שמשני צידי החתך מושכים האחד את השני בכוחות השווים בגודלם ( ומנוגדים בכיוונם . ( גודלו של כל אחד מכוחות אלה מכונה המתיחות בחתך הרוחב . אם מתיחותו של חבל שווה בכל החתכים אזי ערכה הוא גם "המתיחות של החבל" ( כפי שהוגדרה בסעיף א לעיל . ( באיור 28 מסורטט חבל שמשקלו 2 N התלוי בקצהו העליון , ורשומות המתיחויות בחתכי רוחב אחדים . במצב זה יש משמעות למושג "מתיחות בחתכי רוחב של , "החבל אך לא למושג "מתיחות , "החבל כיוון שהיא משתנה לאורך החבל . נסכם : מתיחות כאשר שני כוחות מותחים חוט שמשקלו ניתן להזנחה בקצותיו של חוט - מתיחות החוט בכל נקודה לאורכו שווה לגודלו של אחד משני כוחות אלה . כאשר משקלו של חבל אינו ניתן להזנחה , וכוחות השונים בגודלם פועלים בקצותיו - אין מתיחות אחת המאפיינת את כל החבל , ואז המושג שמשמש אותנו הוא "מתיחות בחתך רוחב , " שהיא גודל הכוח שבו החלק האחד של החבל מושך ( בחתך הרוחב ) את חלקו האחר . ג . דוגמאות להתרת תרגילים - כוווות מתיחות נציג כמה דוגמאות פתורות העוסקות במצבי התמדה של גופים בהשפעת כוחות מתיחות . הפתרונות מוצגים בפירוט רב , כי מטרתם אינה רק להציג משוואות ופתרונן , אלא בראש ובראשונה להציג שיקולים המלווים פתרון של בעיות מסוג זה . בסעיף 8 . 2 ב , נציג שיגרה להתרת בעיות מסוג זה . דוגמה : 2 שניים מושכים בחבל נתון חבל שמשקלו ניתן להזנחה . א . שני נערים מושכים בקצות החבל , כל אחד בכוח שגודלו 100 ניוטון ( איור 29 א . ( מהי מתיחות החבל ? ב . מצא את מתיחות החבל , כאשר קצהו השמאלי קשור לקיר , ואחד הנערים מושך בקצהו השני ימינה בכוח שגודלו 100 ניוטון . איוו : 28 נהו / כי רוחב והוגים של ההבל המתיחויות IT nu ₪ מזו

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר