עמוד:164

מצאנו שגודלו של הכוח השקול לשני הכוחות הנתונים שווה בקירוב 190 . 8-ל ניוטון , וכיוונו נמצא בין שני הכוחות / 1 * 0 Fj כך שהוא יוצר זווית בת 27 ° עם הכוח . F אם נפעיל על הגוף כוח זה במקום שני הכוחות שפועלים עליו , a זה תהיינה התוצאות בשני המקרים שוות . במובן R שקול ^ -ל ^ -לו הפועלים יחד על הגוף . פתרון גאומטרי : נסרטט את שני וקטור 1 הכוח באותו קנה מידה , כשהזווית ביניהם , 60 ° ונשלים אותם למקבילית . אחר-כך נסרטט את הכוח השקול לאורך אלכסון המקבילית , כמתואר באיור . 14 באמצעות סתל ומד זווית נמדוד את גודלו ואת כיוונו של הכוח השקול . לבקיאים בטריגיממטריה , נציע דרך לחישוב גודלו וכיוונו של השקול , ללא צורך להשתמש בקנה מידה ובמד זווית : נסמן את הזווית בין R-V F באות . 6 זוויות מקבילית הכוחות הן . ( 3 = 120 ° 1 a = 60 " x את גודל הכוח השקולה נחשב באמצעות משפט הקוסינוסים לגבי משולש שצלעותיו הן הווקטורים : R-1 F F 2 ' 1 את הזווית 9 נחשב באמצעות משפט המינוסים לגבי אותו משולש . - בדרך גאומטרית התקבל אותו וקטור כמו בפתרון הקודם , כצפוי . הערה : מסרטוט הכוחות באיור כדוגמת איור 4 ו אפשר לראות באופן איכותי כמה מאפיינים של הכוח השקול לשני כוחות : א . כיוונו נמצא בין שני כיווני הכוחות המקוריים . ב . גודלו קטן מסכום הגדלים של הכוחות המקוריים ( כאשר הזווית בין שני הווקטורים אינה אפס , ( כי צלע אחת במשולש תמיד קטנה מסכום שתי הצלעות האחרות . איוו : 14 מקבילית הנוחות

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר