עמוד:153

ג . סעט על סצבם של גופים שכוחות חיצונים פועלים עליהם ראינו ( בסעיף הקודם ) שמהירותו של גוף אינה משתנה כל עוד לא פועל עליו כוח חיצוני . p 7 W ? 1 'fe / cf &/ < ? v" ) <& T ) jwrwo ty \\ l { 0 J lAn'DA / f n' 71 כאשר דנו בניסוי הדיפת הכיסא , ראינו כי בשעה שהאדם הדוחף מפעיל עליו כוח ( וגם המשטח המחוספס מפעיל עליו כוח חיכוך ) מהירות ! גדלה . אחרי שהאדם מפסיק לדחוף , ועל הכיסא פועל כוח החיכוך בלבד - מהירותו הולכת וקטנה , עד שהוא נעצר . דוגמאות נוספות לכוחות חיצוניים שפועלים על גוף ומשנים את מהירותו : בעיטה בכדור נח משנה את מהירותו מאפס לערך שונה מאפס . כאשר מסובבים אבן במסלול מעגלי באמצעות חוט הקשור לאבן , החוט משנה בכל נקודה ונקודה את כיוון תנועת האבן , לכן מהירותה משתנה - תמיד בכיוונה , לעתים גם בגודלה . מסקנת ביניים : בשעה שכוח חיצוני פועל על גוף מהירותו של הגוף משתנה . כוח נטו הפועל על גוף משנה את מהירות הגוף . על-פי תפיסתו של ניוטון יש למיין את הגופים , מבחינת תנועתם , לשתי קבוצות כמוצג באיור 5 ( השוו בין איור 5 לאיור . ( 1 rnpDD הביניים הרשומה לעיל היא ניסוח חלקי של חוק המכונה "החוק השני של ניוטון , " בו נדון בהרחבה בפרק ד . איור ; 5 מיון הגופים מבחעת תנועתם ו \ ל-פ > תפיסתו של | 101 'j

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר