עמוד:139

n גוף נע לאורך קו ישר , המהירות גדלה בגודלה . ד . גוף נע לאורך מסלול עקום ; המהירות קבועה בגודלה . ה . גוף נע לאורך מסלול עקום ; המהירות קטנה בגודלה . . 29 מד המהירות של מכוניתכם מורה על ערך קבוע של 60 ק " מ \ שעה . האם תוכלו להסיק מכך שאינכם נעים בתאוצה ? הסבירו . . 30 הביאו דוגמאות לשימוש במונח "תאוצה " בפיזיקה , שאינו תואם את השימוש במונח זה בחיי יום-יום . . 31 השלימו במחברתכם : גוף אינו מואץ כאשר . מהירותו ו- מהירותו קבועים . . 32 בכל אחד משני האיורים מסומנות עקבותיו של גוף במרווחי זמן של 2 ש . ' בכל עקבה מסורטט וקטור המהירות הרגעית של הגוף . לגבי כל אחד משני הגופים : ( 1 ) העתיקו את האיור למחברתכם ( ראו הערה בשאלה . ( 23 ( 2 ) סרטטו את וקטור שינוי המהירות בתנועת הגוף A-D 3-ל הערה : באיור ב תוכלו לסרטט את השינוי במהירות על פי חיסור הווקטורים 1 Av = 2 או לפרק כל וקטור ' לרכיבים קרטזיים , ולהחסיר רכיבים . ( 3 ) סרטטו את וקטור התאוצה הממוצעת בקטע . AB ( 4 ) תארו במילים את תנועת הגוף . . 11 תרגיל סיכום תרגילים 40-33 מיועדים לתרגול אינטגרטיבי , וכהכנה לבחינה מסכמת של הפרק . . 33 מצאו את גודלו ואת כיוונו של הווקטור השקול לשלושת הווקטורים המוצגים באיור . איוו א איוו ב

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר