עמוד:133

פתרון : הפעם נפתרו רק על-פי הגדרה א של פעולת חיסור וקטורים . נסרטט את וקטור התאוצה הממוצעת בנקודה p הנמצאת בין הנקודות P ו- . P על-פי הגדרת התאוצה הממוצעת ( קשר ( 18 כיוון וקטור התאוצה הממוצעת 1 7 2 שווה לכיוון הפרש המהירויות 1 . Av = 2 לכן נעתיק לנקודה p את הווקטור , v ונעתיק לזנבו את זנבו של הווקטור : fir m על-פי כלל המקבילית הווקט ^ ק ( ראו איור 28 ב ) הוא 11 Dp 11 n ] NDD . Av שכיוון וקטור התאוצה הוא הכיוון Q-V P-D ב . המושג "תאוצה רגעית" בתנועה > m 2 ממדים הגדרת המושג "תאוצה רגעית " בתנועה בשני ממדים : התאוצה הרגעית מוגדרת כגבול שאליו שואף וקטור התאוצה הממוצעת כאשר At שואף לאפס : בשפה מתמטית : : nnyn . 1 תאוצה היא קצב שינוי המהירות . המהירות בתנועה בשני ממדים יכולה להשתנות בכיוונה בלבד או גם בכיוון וגם בגודל . בכל אחד משני המקרים , Av * 0 לכן בכל אחד משני המקרים הגוף מואץ . מכאן עולה הכלל כי תנועה לאורך מסלול עקום היא מואצת , אפילו גודל המהירות אינו משתנה . נזכור , אפוא : . 2 את וקטורי התאוצה נסרטט בספר זה בכתום . איוו nion : 27 של nyun לאורך מסלול עקום

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר